Frivilliga Radioorganisationen

FRO Boden

FRO Norrbotten

Kontaktinformation

FRO Norrbotten
Ulf Ericson
Valörvägen 44
974 51 LULEÅ
Besök: Svedjevägen
E-post: norrbotten@fro.se
Tel: 070-3237498

Välkommen till FRO Boden

 

nyalokalenAvdelningen ingår i FRO-förbundet Norrbotten. FRO är en förening för Dig som är intresserad av radio, IT och kommunikation. FRO är en frivillig försvarsorganisation med mål att bibehålla och utveckla hög kompetens inom sambands- och informationssystem, se  FRO Riks.

Vi rekryterar och utbildar signalister till hemvärnet, Svenska Kraftnät och Trafikverket.  Avdelningen är även aktiv inom Frivilliga resursgruppen i kommunen. Föreningslokalen finns i Frivillighuset "Gula Villan" i närheten av I 19.

I lokalen finns en Amatörradiostation SL2ZC som är driftsatt, dock finns alltid detaljer som återstår men det får vi lösa över tiden. Det finns också en station som ingår i det riksomfattande övningsnätet för PC-Dart SWALE. Över året bedrivs kursverksamhet både lokal, regional och central, exempelvis: RA180, PC-Dart, sambandsträff och grundläggande teknikkurser som SambandsDatatekniker och antennteknik, mm. På tekniksidan sker en hel del modifierings- och byggprojekt och här kan nämnas antenntillverkning, mjukvaruradio och repeaterbygge.

Avdelningen driver också ett antal relästationer i Norrbotten. Till detta system hör också ett 50- tal handburna och mobila radiostationer. Systemet finns alltid tillgängligt i händelse av att ett sambandbehov uppstår. Föreningen medverkar ibland vid olika evenemang där sambandsresurser efterfrågas.  

Onsdagar från ca 18.00  är det alltid aktivitet i lokalen och då är intresserade välkomna att besöka oss, ta en kopp kaffe och titta på eller medverka i de aktiviteter som pågår.

Vi anordnar årligen ett antal evenemang som vänder sig till hela familjen. Vår-, surströmings- och julfest är aktiviteter där alla kan delta. 

Föreningens medlemmar har en stor samlad kunskap och erfarenhet inom olika ämnesområden.

Medlemmar som tecknar avtal erbjuds att delta i regionala och centrala kurser.

Regionalt genomförs grund och introduktionskurser för nya medlemmar eller kompletterings/ repetitionskurser där det behövs. Anmäl intresse till förbundet. (norrbotten@fro.se) 

 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök