Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Om FRO

FRO är en frivillig försvarsorganisation för Dig som är intresserad av radio- och datakommunikation. Svenska medborgare samt utländska medborgare bosatta i Sverige kan bli medlemmar.

Utan fungerande kommunikation är det svårt att leda en insats eller övning. I FRO finns kunskaper och resurser för att medverka till bra kommunikationer inom Försvarsmakten och inom samhällets krisberedskap.

Föreningsverksamheten är mycket livlig, oftast som regelbundna träffar med avancerad utbildning som ett viktigt inslag. De enskilda förbunden hjälper ofta idrottsklubbar och andra ideella organisationer med sambandsservice vid tävlingar och stora arrangemang. FRO har även bra och eftertraktad ungdomsutbildning, som utvecklar och förbereder ungdomarna för vuxenlivet.

FRO har mångårig erfarenhet i att öva och utbilda för att kunna förstärka med sambandsresurser, där det behövs t ex vid större olyckor, skogsbränder, eftersök mm. FRO har egen materiel och utbildad personal, som är samövade.

Våra uppgifter sammanfattas i vår slogan: ”Radio, tele och data i samhällets tjänst”.

Vid 50-årsjubileet 1996 fick FRO en egen marsch, Frivilligsignalisten, komponerad av Ingemar Badman. Till jubileet gavs även en jubileumsbok, FRO 50 år, ut.

Vill du veta mer kan du kontakta närmsta förbund, se Hitta FRO nära dig, eller mejla till FRO.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök