Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ekonomi

Vid utbildning som omfattar mer än två vardagar kan du få dagpenning. Dagpenningen beräknas: Årsinkomst (SGI) x 0.9 / 365. Lägst 130 kr per dag, högst 933 kr per dag (2020). Årsinkomst ska vara styrkt genom SGI-intyg från Försäkringskassan. Intyget får inte vara äldre än 1 år. Äldre intyg ger lägsta dagpenning (130:-). Ett intyg från din arbetsgivare om årsinkomst för innevarande år kan också godkännas om det är svårt att få besked från Försäkringskassan innan du reser till kursen.

Dagpenningen är skattepliktig. En förutsättning för att få dagpenning är bl a att du är eller ska bli avtalsplacerad inom någon samhällsfunktion. Dagpenning utbetalas inte för lördag och/eller söndag som inleder och avslutar en kurs. Om du skulle ha jobbat in- och/eller utryckningsdagen kan du få dagpenning även för dessa dagar. Du måste då medföra ett intyg som styrker att du förlorat din arbetsinkomst någon av dessa dagar.

Premier

Efter godkänd utbildning kan du i vissa fall få en skattefri utbildningspremie. Vilka kurser det gäller framgår av kursbeskrivningen.

Utbetalningar

Alla reseräkningar skall fyllas i med kompletta uppgifter, tydligt textade. Dessa samlas normalt in av kurschefen och skickas in för utbetalning i efterhand. Utbetalningar görs normalt en gång i månaden. Om uppgift om konto saknas, skickas ersättningen i form av en utbetalningsavi. Bankerna tar ut avgift för att lösa in dessa avier, vi uppmanar därför alla att skriva i kontonummer.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök