Frivilliga Radioorganisationen

FRO Boden

FRO Norrbotten

Kontaktinformation

FRO Norrbotten
Ulf Ericson
Valörvägen 44
974 51 LULEÅ
Besök: Svedjevägen
E-post: norrbotten@fro.se
Tel: 070-3237498

FRO Boden

Välkommen till FRO Boden

Välkommen till FRO Boden

nyalokalen

Avdelningen ingår i FRO-förbundet Norrbotten. FRO är en förening för Dig som är intresserad av radio, IT och kommunikation. FRO är en frivillig försvarsorganisation med mål att bibehålla och utveckla hög kompetens inom sambands- och informationssystem, se  FRO Riks.

Vi rekryterar och utbildar signalister till hemvärnet, Svenska Kraftnät och Trafikverket.  Avdelningen är även aktiv inom Frivilliga resursgruppen i kommunen. Föreningslokalen finns i Frivillighuset "Gula Villan" i närheten av I 19.

I lokalen finns en Amatörradiostation SL2ZC som är driftsatt, dock finns alltid detaljer som återstår men det får vi lösa över tiden. Det finns också en station som ingår i det riksomfattande övningsnätet för PC-Dart SWALE. Över året bedrivs kursverksamhet både lokal, regional och central, exempelvis: RA180, PC-Dart, sambandsträff och grundläggande teknikkurser som SambandsDatatekniker och antennteknik, mm. På tekniksidan sker en hel del modifierings- och byggprojekt och här kan nämnas antenntillverkning, mjukvaruradio och repeaterbygge.

Avdelningen driver också ett antal relästationer i Norrbotten. Till detta system hör också ett 50- tal handburna och mobila radiostationer. Systemet finns alltid tillgängligt i händelse av att ett sambandbehov uppstår. Föreningen medverkar ibland vid olika evenemang där sambandsresurser efterfrågas.  

Onsdagar från ca 18.00  är det alltid aktivitet i lokalen och då är intresserade välkomna att besöka oss, ta en kopp kaffe och titta på eller medverka i de aktiviteter som pågår.

Vi anordnar årligen ett antal evenemang som vänder sig till hela familjen. Vår-, surströmings- och julfest är aktiviteter där alla kan delta. 

Föreningens medlemmar har en stor samlad kunskap och erfarenhet inom olika ämnesområden.

Medlemmar som tecknar avtal erbjuds att delta i regionala och centrala kurser.

Regionalt genomförs grund och introduktionskurser för nya medlemmar eller kompletterings/ repetitionskurser där det behövs. Anmäl intresse till förbundet. (norrbotten@fro.se) 

  • Under aktiviteter kan du läsa om kommande evenemang.

 

 

Styrelsen i FRO Boden

Styrelse i FRO  Boden

Ordförande  Peter Sundén

Kassör        Dan Lindgren

Sekreterare Alf Leffler

 

Information från avdelningen 2020-08-29

Kommande aktiviteter

Läs under FRO Norrbotten aktiviteter

Nytt

Introduktion till antennmätningar med Nano VNA den 9/9 2020 19.00 i frivillighuset.

Vi kommer att ge en introduktion till hur man använder instrumentet för att mäta antenner och filter. Tag med  Nano VNA och dator eller logga in via Jitsi meet och var med hemifrån.

Max 10 deltagare på plats och för de som vill ska vi försöka erbjuda deltagande via Jitsi meet. Anmälan via förbundets e-postadress.

Välkomna

 

Surströmmingsfest för FRO medlemmar i Norrbotten

Årets surströmmingsfest genomförs den 19/9 Hemvärnsgården Degerberget 13.00. Med hänsyn till rådande omständigheter begränsar vi antalet deltagare till 20 st.

Anmälan till förbundets e-postadress.

Välkomna

 

Kallelse till digitalt medlemsmöte FRO Boden den 17/6 19.00 med Jitsi Meet, kontakta någon i styrelsen för att erhålla inloggningsuppgifter. Vi kommer att informera och diskutera kommande verksamhet.

Väl mött

styrelsen FRO Boden

 

 

 

Presentationer och föreläsningar 2020

 

  • Den 12/2 Introduktion VNA, antenn och filtermätningar. Tid 19.00 Frivillighuset Boden  Genomförd

 

  • Den 22/1 kommer vi att genomföra en introduktionskväll om Raspberry PI.

       Tid 19.00 i Frivillighuset i Boden.GENOMFÖRD

 

 

Årsmöte

FRO Boden kallar till årsmöte den 5/2 frivillighuset kl 19.00.

Välkomna

 

 

Övriga inbjudningar kommer i framtiden att publiceras här. 

Styrelsen FRO Boden

Välkommen till FRO Boden

Välkommen till FRO Boden
Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

Välkommen till FRO Boden

 

nyalokalenAvdelningen ingår i FRO-förbundet Norrbotten. FRO är en förening för Dig som är intresserad av radio, IT och kommunikation. FRO är en frivillig försvarsorganisation med mål att bibehålla och utveckla hög kompetens inom sambands- och informationssystem, se  FRO Riks.

Vi rekryterar och utbildar signalister till hemvärnet, Svenska Kraftnät och Trafikverket.  Avdelningen är även aktiv inom Frivilliga resursgruppen i kommunen. Föreningslokalen finns i Frivillighuset "Gula Villan" i närheten av I 19.

I lokalen finns en Amatörradiostation SL2ZC som är driftsatt, dock finns alltid detaljer som återstår men det får vi lösa över tiden. Det finns också en station som ingår i det riksomfattande övningsnätet för PC-Dart SWALE. Över året bedrivs kursverksamhet både lokal, regional och central, exempelvis: RA180, PC-Dart, sambandsträff och grundläggande teknikkurser som SambandsDatatekniker och antennteknik, mm. På tekniksidan sker en hel del modifierings- och byggprojekt och här kan nämnas antenntillverkning, mjukvaruradio och repeaterbygge.

Avdelningen driver också ett antal relästationer i Norrbotten. Till detta system hör också ett 50- tal handburna och mobila radiostationer. Systemet finns alltid tillgängligt i händelse av att ett sambandbehov uppstår. Föreningen medverkar ibland vid olika evenemang där sambandsresurser efterfrågas.  

Onsdagar från ca 18.00  är det alltid aktivitet i lokalen och då är intresserade välkomna att besöka oss, ta en kopp kaffe och titta på eller medverka i de aktiviteter som pågår.

Vi anordnar årligen ett antal evenemang som vänder sig till hela familjen. Vår-, surströmings- och julfest är aktiviteter där alla kan delta. 

Föreningens medlemmar har en stor samlad kunskap och erfarenhet inom olika ämnesområden.

Medlemmar som tecknar avtal erbjuds att delta i regionala och centrala kurser.

Regionalt genomförs grund och introduktionskurser för nya medlemmar eller kompletterings/ repetitionskurser där det behövs. Anmäl intresse till förbundet. (norrbotten@fro.se) 

 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök