Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norrbotten

FRO Norrbotten

Kontaktinformation

FRO Norrbotten
Ulf Ericson
Valörvägen 44
974 51 LULEÅ
Besök: Svedjevägen
E-post: norrbotten@fro.se
Tel: 070-3237498

Aktiviteter

  

 

  • FRO NORRBOTTEN
  • ÅRSAVGIFT FÖR ÅR 2021

 

Bästa FRO-medlem!

Här kommer den sedvanliga uppmaningen om betalning av Din och eventuella familjemedlemmars medlemsavgift i FRO för verksamhetsåret 2021.

Medlemsavgift för enskilt medlemskap är 250 kr varav 50:- går till förbundet, 100:- till avdelning och 100:- till centralt.

 

OBS! Medlemsavgiften för hela din familj inryms också i dessa 250 kr. OBS!

Dock krävs det att alla du betalar för, blir registrerad FROmedlem med eget SL-nummer!

Först då gäller FRO:s förträffliga försäkring vid och kring alla föreningsaktiviteter.

Avgiften skall vara betald senast 2021-01-31

  • Om betalning sker via Internet-bank måste Du ange eget/alla SL-nr och ”Avgift 2021” i textfältet.

Det är viktigt att DU som betalar för familjemedlemskap, anger vilka SL-nr som ska omfattas.

Tidningen produceras inte längre i någon form alls. Nyheter och reportage finns numera på FRO hemsida.

  • Plusgironummer till FRO NORRBOTTEN 89 87 42-2

 

Infosidor: fro.se för Riksorg. Förbundssida https://norrbotten.fro.se

Mail till förbundet är norrbotten@fro.se

Avdelningssidor:

Preliminärt nytt årsmötesdatum 7/4

https://lulea.fro.se Luleå                                                Årsmöte den 10 februari 19:00

https://malmfalten.fro.se Malmfälten                               Årsmöte den 10 februari 19:00

https://kalix.fro.se Kalix                                                 Årsmöte den 10 februari 19:00

https://boden.fro.se  Boden                                            Årsmöte den 10 februari 19:00

Se förbundssidan vad gäller aktuell information om plats och möjlighet att genomföra årsmöte

OBS!! Meddela  din e-postadress, du som inte gjort det tidigare, eller om har du ändrat adressen!

DETTA P.G.A STORA KOSTNADER MED BREVUTSKICK. VI ANVÄNDER E-POST SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT.

 

För att du ska vara synlig i FRO e-post katalogen måste DU själv godkänna att dina persondata visas i e-postkatalogen. Det gör du genom att i "Min profil" markerar rutan "Jag vill vara synlig". Det som visas efter detta är dels adressuppgifter från medlemsregistret, dels de data du själv lagt in i din profil.

 

Aktiviteter

Just nu genomförs inga fysiska avdelningsträffar utan vi inväntar centrala styrningar vad gäller verksamheten. Det hindrar dock inte att vi kan genomföra digitala träffar/föreläsningar, se förbundssidan under aktiviteter för kommande evenemang.

Passa också på att aktivera de repeaterstationer som finns i länet eftersom det är en Coronasäker social kontakt.

Med en Önskan om en God JUL och ett kommande Gott Nytt 2021

 

TACK PÅ FÖRHAND

Styrelsen

FRO NORRBOTTEN

Introduktion till antennmätningar med Nano VNA den 9/9 2020 19.00 i frivillighuset.

Vi kommer att ge en introduktion till hur man använder instrumentet för att mäta antenner och filter. Tag med  Nano VNA och dator eller logga in via Jitsi meet och var med hemifrån.

Max 10 deltagare på plats och för de som vill ska vi försöka erbjuda deltagande via Jitsi meet. Anmälan via förbundets e-postadress.

Välkomna

 

Surströmmingsfest för FRO medlemmar i Norrbotten

Årets surströmmingsfest genomförs den 19/9 Hemvärnsgården Degerberget 13.00. Med hänsyn till rådande omständigheter begränsar vi antalet deltagare till 20 st.

Anmälan till förbundets e-postadress.

Välkomna

  • Digitalt medlemsmöte FRO Boden 17/6 19.00 se FRO Boden hemsida.
  • Genomfört

 

  • Medlemsaktiviteten 1 maj på Degerberget i Boden är inställd.

 

 

  • Den 11/3 och 18/3 genomför vi i FRO Boden en introduktion till Raspberrypi och openwebrx

      Tid 19.00 Frivillighuset Boden Genomförd

 

 

 

 

 

  • Den 12/2 Introduktion VNA, antenn och filtermätningar. 

         Tid 19.00 Frivillighuset Boden Genomförd

DMR repeater

DMR Repeater i Boden

Arbetet med DMR repeatern pågår och den kommer framöver att vara i provdrift i lokalen med begränsad räckvidd.

Repeatern har signalen SK2CI med frekvensen 434,800 

Repeaterbyte

Repeaterns nuvarande QTH

 

2017-01-07

 

 

Nu är den tillfälliga R1 repeatern avvecklad och vi jobbar på att få ordinarie station på plats. Vi kommer inledningsvis att köra den i provdrift i föreningslokalen för att därefter placera den på sin rätta plats på Långberget.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök