Välkommen till FRO Norrbotten

Välkommen till FRO Norrbotten

Solnedgång

 

Frivilliga Radioorganisationen (FRO), en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade.

Förbundet har till huvudsaklig uppgift att främja samhällets krisberedskap och totalförsvaret genom utbildning och frivilliga insatser, och däri bemanna sambandsbefattningar.

Medlemsskap i FRO Norrbotten kostar 250kr/år och kan sökas via https://fro.se/bli-medlem-i-fro

Plusgirokonto för FRO Norrbotten är 89 87 42-2

 

Preliminärt nytt årsmötesdatum 7/4

 

  • Under aktiviteter kan du läsa om kommande evenemang och medlemsinformation.